Albanija

Osnovne informacije

Republika Albanija ali Albanija (albansko: Shqipëria ‘ozemlje orlov’) je država v jugovzhodni Evropi. Albanija je bila v preteklosti ozemlje Italije in vzhodnih sil (Otomanski imperij), ki so se širile v Evropo. Po drugi svetovni vojni je bila Albanija zaprta socialistična država, leta 1991 pa je začela svojo tranzicijsko pot.

Zastava:

Himna:

‘Himni i Flamurit’

Upravljanje:

Republika

Površina:

28.748 km²

Valuta:

Lek

Gospodarstvo

Albansko gospodarstvo je v tranzitu in ni močno integrirano v globalne kapitalske tokove. Kljub temu izkazuje dobre gospodarske rezultate. Na državo vplivajo težave evro-območja, kamor Albanija izvozi skoraj 80 % svojega izvoza in od koder v državo prihaja tudi največ investicij. Albanska vlada je turizem opredelila kot ključni gospodarski sektor, saj ima velik potencial za razvoj celotne države. Turizem ustvari približno četrtino BDP države.

Aktualni status za vstop v EU

Albanija je za članstvo v EU zaprosila aprila 2009, status kandidatke za članstvo v EU pa ji je bil podeljen junija 2014. Prva medvladna konferenca med EU in Albanijo je bila julija 2022. Na konferenci je pozdravljen napredek, ki ga Albanija dosega na področju pravne države, zlasti z izvajanjem celovite reforme pravosodja ter okrepitvijo boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Obenem je poudarjeno, da se mora država še bolj potruditi za dosego dobrih rezultatov na področju zatiranja korupcije na visoki ravni.

Bosna in hercegovina

Osnovne informacije

Bosna in Hercegovina (BiH) obstaja znotraj meja nekdanje jugoslovanske republike z enakim imenom. Zajema dve, v veliki meri avtonomni entiteti: Federacijo BiH ter Republiko Srbsko (RS). Vključuje tudi samoupravno okrožje Brčko, ki je pod neposrednim vodstvom osrednje državne vlade.

Zastava:

Himna:

‘Intermeco’

Upravljanje:

Parlamentarna demokracija

Površina:

51.209 km²

Valuta:

Konvertibilna marka Bosne in Hercegovine

Gospodarstvo

Bosna in Hercegovina ima tranzicijsko gospodarstvo z omejenimi tržnimi reformami. Gospodarstvo je močno odvisno od izvoza kovin, energije, tekstila in pohištva, pa tudi od nakazil in tuje pomoči. Zelo decentralizirana vlada ovira usklajevanje in reformo gospodarske politike, medtem ko pretirana birokracija in segmentiran trg odvračata tuje naložbe. Gospodarstvo je med najmanj konkurenčnimi v regiji.

Aktualni status za EU članstvo

Bosna in Hercegovina je 15. decembra 2022 dobila status kandidatke za članstvo v EU-ju. Voditelji EU-ja so ob pozivu k podelitvi statusa poudarili, da mora BiH sprejeti priporočene ukrepe. Gre za ukrepe na področjih vladavine prava, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, upravljanja migracij in temeljnih pravic. BiH je prošnjo za članstvo v EU-ju vložila februarja 2016.

Črna Gora

Osnovne informacije

Črna gora (črnogorsko Crna Gora/Црна Гора, v drugih jezikih Montenegro) je majhna gorata republika na Balkanu, ki na severovzhodu meji na Srbijo, na vzhodu meji na Kosovo, na jugozahodu meji na Jadransko morje, na zahodu na Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, na jugovzhodu pa na Albanijo. Po osamosvojitvi 2006 je ena od najmlajših držav na svetu.

Zastava:

Himna:

‘Oj, svijetla majska zoro’

Upravljanje:

Parlamentarna republika

Površina:

13.812 km²

Valuta:

Euro

Gospodarstvo

Črna gora ima kot najmanjša država na Balkanu razmeroma krhko gospodarstvo, ki prehaja v tržni sistem in temelji na finančnih naložbah, zlasti v energetskem in turističnem sektorju (zasebne naložbe predstavljajo približno petino BDP). Leta 2020 je gospodarstvo države močno prizadela pandemija COVID-19 in svetovna kriza, ki je sledila, pri čemer je bil še posebej prizadet turistični sektor, ki je bil glavni motor rasti v zadnjih letih.

Aktualni status za EU članstvo

Črna gora je za članstvo v EU zaprosila decembra 2008, status kandidatke za članstvo v EU pa ji je bil podeljen decembra 2010. Pristopna pogajanja med EU in Črno goro so se začela junija 2012. Doslej je bilo odprtih 33 od 35 pogajalskih poglavij.

Severna makedonija

Osnovne informacije

Severna Makedonija (makedonsko Северна Македонија, albansko Maqedonia e Veriut) je celinska demokratična država na Balkanskem polotoku v jugovzhodni Evropi, z malo več kot dvema milijonoma prebivalcev.

Zastava:

Himna:

‘Denes nad Makedonija’

Upravljanje:

Parlamentarna republika

Površina:

25.713 km²

Valuta:

Makedonski denar

Gospodarstvo

Severna Makedonija ima majhno, odprto gospodarstvo, čigar nadaljnja rast in razvoj sta v veliki meri odvisna od napredka pri integraciji v EU. Od svoje neodvisnosti leta 1991 je Severna Makedonija dosegla napredek pri liberalizaciji svojega gospodarstva in izboljšanju poslovnega okolja. Njene nizke davčne stopnje in proste ekonomske cone so pripomogle k privabljanju tujih naložb, ki so v primerjavi s preostalo Evropo še vedno nizke.

Aktualni status za EU članstvo

Severna Makedonija je za članstvo v EU zaprosila marca 2004, status kandidatke za članstvo v EU pa ji je bil podeljen decembra 2005. Prva medvladna konferenca med EU in Severno Makedonijo je bila julija 2022.

Srbija

Osnovne informacije

Srbija je zemlja z bogato zgodovino, kulturo in tradicijo. Srbija je bila del rimskega, turškega i avstro-ugarskega carstva, a kasneje je postala del Jugoslavije. Danes je Srbija samostalna država in članica Ujedinjenih nacij, Evropske unije, NATO-a in drugih mednarodnih organizacij.

Zastava:

Himna:

‘Bože pravde’

Upravljanje:

Parlamentarna republika

Površina:

88.499 km2

Valuta:

Srpski dinar

Gospodarstvo

Srbija je država z velikim tržnim potencialom, predvsem zaradi dinamičnega domačega povpraševanja ter odprtosti za trgovanje in tuje investitorje. Gospodarstvo je odvisno od proizvodnje in izvoza, predvsem zaradi tujih naložb.

Srbija je dosegla napredek pri liberalizaciji trgovine, prestrukturiranju podjetij ter privatizaciji, vendar številna velika podjetja, predvsem v energetiki in telekomunikacijah, ostajajo v državni lasti.

Najmočnejši sektorji srbskega gospodarstva so energetika, avtomobilska industrija, stroji, rudarstvo in kmetijstvo.

Aktualni status za EU članstvo

Od leta 2012 je Srbija tudi uradna kandidatka za pristop. Prva seja pristopne konference je potekala 21. januarja 2014, do danes pa se jih je zvrstilo devet. Svet za splošne zadeve je 26. junija 2018 sprejel sklepe o širitveni politiki EU, ki vključuje Srbijo.

Oglejte si aktualne vsebine o državah