Marko Sladojević: potrebno je zaustaviti iseljavanje iz zemalja Zapadnog Balkana

Forum za evropski Balkan, koji od osnivanja ostaje prvržen otvorenom dijalogu, razmjeni mišljenja i iskustava, je ove sedmice posjetio ljubljanski advokat srpskih korijena Marko Sladojević. Marko Sladojević je jedan od osnivača Saveza Srba Slovenije, gdje se, pored svog uspješnog rada, snažno angažovao i na polju jačanja prijateljskih odnosa, a prije svega unaprijeđenja kulturnih i ekonomskih veza između Slovenaca i Srba. Na osnovu višegodišnjeg rada u Holandiji, gdje je i doktorirao, učestvovao je u osnivanju slovenačko-holandskog poslovnog kluba SDBP, gdje je i danas aktivan.

Forum za evropski Balkan nastoji da direktnim uključivanjem u poslovno okruženje postane vrijedan izvor informacija za kompanije koje žele prodrijeti na balkansko ili slovenačko tržište.

Marko Sladojević je jedan od osnivača Saveza Srba Slovenije, gdje se, pored svog uspješnog rada, snažno angažovao i na polju jačanja prijateljskih odnosa, a prije svega unaprijeđenja kulturnih i ekonomskih veza između Slovenaca i Srba.

Naš gost vidi dodatnu vrijednost u radu FEB-a, odnosno vjeruje da se FEB može obratiti određenoj ciljnoj grupi sa Balkana, koja je spremna da sukreira poslovnu mrežu i širi poslovne ideje. Kako kaže, preko FEB-a se mogu povezati agilni, dinamični privrednici koji vjeruju u ekonomsku integraciju ovog područja. Sladojević je istovremeno istakao da je imperativ unaprijeđenje vladavine prava i podizanje kvaliteta života na Zapadnom Balkanu. To je, kako je rekao, jedini način da se zaustavi iseljavanje iz zemalja Zapadnog Balkana. Marko Sladojević je dobar poznavalac problema sa kojima se suočavaju zemlje na Balkanu, zato nam je njegova posjeta bila dragocjena.