Strokovni svet

Spoznajte strokovni svet Foruma za evropski Balkan.

ZEF MAZI
Albanski diplomat

Več

IGOR RADOJIČIĆ
bosansko-srbski politik

več

ZLATKO VUJOVIĆ
generalni sekretar enemo

več

Zoran Zaev
makedonski politik in ekonomist

več

prof. dr Duško Lopandić
srbski diplomat

več

Zoran Đorđević
srbski politik

več

Naše poslanstvo

Forum za evropski Balkan (FEB) posveča velik del svoje aktivnosti problematiki širitvene politike EU in problemov, s katerimi se bodo EU in države Balkana soočale v prihodnje. FEB vzpodbuja analize, ocene o posameznih aspektih širitvenega procesa, izmenjavo stališč, še posebej pa bo skušal
identificirati področja/dogajanja/probleme, ki vplivajo na oblikovanje stališč držav članic EU glede nadaljnje širitve EU. Hkrati pa bo FEB skušal s sogovorniki iz držav aspirantk za članstvo v EU opredeliti
bistvene elemente, ki zavirajo procese političnih in institucionalnih reform v teh državah.

Vzpodbujanje evropske perspektive držav Balkana je predvsem v funkciji zagotavljanja miru, stabilnosti in razvoja celotne regije, zato je izredno pomembno ustvarjanje konsenza med državami članicami EU glede širitve, prav tako pa tudi v državah aspirantkah za članstvo in prav to slednje namerava FEB spodbujati v okviru svojih aktivnosti in prispevati svoj del k podpori širitvi EU na Balkan.