Stupio na snagu Plan rasta za Zapadni Balkan: Godišnje dvije isplate, uz ispunjene uslove

Savjet EU je dao konačno zeleno svjetlo za uspostavljanje Fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama u vezi sa EU i ekonomskom rastu u regionu.

Plan rasta za Zapadni Balkan pokrivaće period između 2024. i 2027. godine. Planira se da se za zemlje regiona obezbijedi šest milijardi eura.

Od ove sume, dvije milijarde eura su u obliku grantova odnosno bespovratne pomoći, a preostalih četiri milijarde eura u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama.

Kako bi dobili podršku u okviru ovih instrumenata, države iz regiona moraju pripremiti Reformsku agendu, navodeći reforme koje planiraju da preduzmu kako bi se ostvarili ciljevi.

Srbija i Kosovo imaju uslov više, a koji se odnosi na normalizaciju odnosa.

Izvor: Slobodna Evropa