Bruselj bo Zahodnemu Balkanu namenil dobro milijardo evrov

Evropska komisija je napovedala nov naložbeni sveženj za regijo Zahodnega Balkana, s katerim bi lahko spodbudili naložbe v višini 1,2 milijarde evrov. Podprli bodo naložbe v oskrbo z vodo, upravljanje odpadnih voda, železniški promet ter zeleno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij v regiji.

Sveženj v višini 1,2 milijarde evrov vključuje 300 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev iz instrumenta za predpristopno pomoč, prispevke držav članic EU in Norveške, posojila mednarodnih finančnih institucij ter prispevke gospodarstev Zahodnega Balkana, so navedli na Evropski komisiji.