Načrt rasti za Zahodni Balkan: Dve plačili letno, ob izpolnjevanju pogojev

Svet EU je dal zeleno luč za ustanovitev sklada za reforme in rast Zahodnega Balkana, novega instrumenta za podporo reform, povezanih z EU.

Načrt rasti za Zahodni Balkan bo zajemal obdobje med letoma 2024 in 2027. Za države regije je predvidenih šest milijard evrov.

Od te vsote sta dve milijardi evrov v obliki nepovratnih sredstev, preostale štiri milijarde evrov pa v obliki posojil z zelo ugodnimi obroki. Za pridobitev podpore v okviru teh instrumentov morajo države iz regije pripraviti agendo reform, ki jih nameravajo izvesti za dosego ciljev.

Srbija in Kosovo imata še en pogoj, ki se nanaša na normalizacijo odnosov.

Vir: Svobodna Evropa